Home
Onderzoeken
Afspraken
Contact
Lokatie
Darmkankerscreening

 
Home


Maag-, darm- en leverspecialist - Privé praktijk te Evergem


Welkom op de website van Dokter Ann De Knibber

In 2005 startte dokter De Knibber in het Meetjesland, met name in Ertvelde-Evergem, een privé praktijk in de gastro-enterologie.

Tesamen met een verpleegkundige kunnen er tal van technische investigaties uitgevoerd worden.

Op ambulante wijze kan in de praktijkruimte een maagonderzoek (gastroscopie), een darmonderzoek (coloscopie), een beeldvormend onderzoek (abdominale echografie) en een aarsonderzoek (proctologisch onderzoek) verricht worden.
Een endoscopisch onderzoek kan onder een lichte verdoving verlopen indien U dat wenst.

Een ureumademtest (detectie Helicobacter Pylori kiem in de maag) en een waterstofademtest (afbraak van sommige voedingsstoffen nagaan) kan eveneens ambulant in de praktijk uitgevoerd worden.
Als consulent gastro-enteroloog in het AZ St-Lucas Gent en AZ Maria Middelares Gent biedt zij U de mogelijkheid een endoscopisch onderzoek onder volledige verdoving (algemene narcose) te ondergaan.
Ook voor alle andere  technische onderzoeken ter verdere diagnostiek werkt zij nauw samen met  AZ St-Lucas Gent en AZ Maria Middelares Gent.


Home Onderzoeken Afspraken Contact Lokatie Darmkankerscreening