Darmkankerscreening in Vlaanderen

In oktober 2013 werd screening naar dikkedarmkanker via Vlaams bevolkingsonderzoek een feit. Dankzij de screening kunnen jaarlijks zo'n 400 sterfgevallen worden voorkomen. De dianose darmkanker wordt bij 1 op 20 mensen in de loop van zijn of haar leven gesteld. Elk jaar krijgen meer dan 5000 Vlamingen te horen dat ze darmkanker hebben. Jaarlijks overlijden er in Vlaanderen ongeveer 1800 personen aan deze ziekte.Alle vlamingen van 51 tot en met 74 jaar zullen om de twee jaar een uitnodiging in de bus krijgen, samen met de gratis test, de immunochemische Fecaal Occult Bloed Test (iFOBT).

Vanaf 1/1/2020 zullen ook de 50 jarigen deze uitnodiging ontvangen

Hoe de test gratis thuis uitvoeren?


  • met het testborsteltje neemt u zelf een stoelgangsstaal en stopt dat in het buisje
  • dat buisje stuurt u in een voorgefrankeerde enveloppe naar het laboratorium
  • het labo onderzoekt het staal op bloedsporen die met het blote oog niet zichtbaar zijn
  • binnen de twee weken krijgen u en uw huisarts het resultaat van deze test


Indien het resultaat 'afwijkend' is dient u aanvullend een coloscopie of kijkonderzoek van de dikke darm te ondergaan. Het betekent uiteraard nog niet dat u darmkanker heeft. Bij 7 op de 10 gevallen gaat het om poliepen die verwijderd kunnen worden. Dit is wel van belang aangezien poliepen de voorlopers van darmkanker zijn. Groei en evolutie van poliep naar darmkanker verloopt gemiddeld over een periode van 8 à 10 jaar. Vroegtijdige detectie is dus van allergrootste belang.