Echografie

Voor een echografie van het abdomen (buik) is het noodzakelijk zich nuchter aan te bieden (niet eten of drinken de laatste 6 uren voorafgaande aan het onderzoek).


Een echografie geschiedt met hoog-frequente geluidsgolven (ultratonen), niet met röntgenstralen. De arts brengt een gel aan op uw buik en onderzoekt door rechtstreeks contact met een sonde. Deze sonde zendt deze ultratonen uit welke het lichaam penetreren en door de organen weerkaatst worden. De weerkaatste geluidsgolven worden geregistreerd en worden door een processor omgezet in een beeld zoals hieronder getoond.


De soliede organen die geen lucht bevatten kunnen hierdoor goed in beeld gebracht worden: lever, nieren, galblaas, pancreas, milt. Luchthoudende organen zoals de maag en de darmen kunnen veel moeilijker beoordeeld worden en vergen dus eerder een inspectie dmv respectievelijk een gastroscopie of coloscopie.