Ureumademtest

Helicobacter Pylori (HP) is een bacterie  die soms in de maag aanwezig is en chronische maagontsteking en zelf maagzweren kan veroorzaken.

Aangenomen wordt dat HP de beschermende slijmvlieslaag van de maag en de twaalfvingerige darm verzwakt zodat het maagzuur schade kan veroorzaken.

HP is een bacterie die wordt aangetroffen bij mensen met en zonder maagzweren.


De aanwezigheid van HP kan aangetoond worden door:


bloedonderzoek: antistoffen kunnen gemeten worden in het bloed. Echter na behandeling blijven die ook positief

ureumademtest: meest klassiek uitgevoerd, meer hierover hieronder beschreven

stoelgangsonderzoek: in de ontlasting kan de bacterie aangetoond worden

weefselonderzoek: meest accuraat. Tijdens de gastroscopie worden weefselstukjes van het slijmvlies genomen ter analyse in het labo (biopten)


Ureumademtest zoals uitgevoerd in de praktijk:


Met een 13C-ureum ademtest kan worden vastgesteld of u geïnfecteerd bent met HP of of u adequaat behandeld werd na diagnose van HP aanwezigheid.

Acht dagen voor de test stopt u best uw zuurremmer, alsook Antibiotica kunnen de test beïnvloeden.

Op de dag van het onderzoek dient u zicht nuchter aan te bieden. De test neemt een klein uurtje in beslag. Voorzie u dus best van wat lectuur of ander tijdsverdrijf tijdens de test.

Er wordt u gevraagd twee maal via een rietje in een buisje uit te ademen. Vervolgens krijgt u een fruitsapje te drinken en daarna een bekertje water. Aan het water is gelabeld ureum toegevoegd. De bacterie (HP) produceert een enzym dat ureum kan afbreken.  Het afbraakprodukt kunnen we in de door u uitgeademde lucht meten. Alleen als de bacterie in uw maag nog aanwezig is zullen we afbraakprodukt kunnen meten in uw adem.


15 minuten na het drinken van het bekertje vragen we u nogmaals via een rietje in een buisje uit te ademen. Daarna nog 3 keer met telkens 15 minuten tussentijd.

Na 1 tot 3 weken is het resultaat gekend en wordt u (via E-mail)  en uw huisarts hiervan op de hoogte gebracht.